Spotkanie Biznesowe Polska-Kolumbia, 30 wrzeĊ›nia 2019