Polsko-IraƄskie Spotkanie Biznesowe, 26 listopada 2019