FORUM BIZNESU POLSKA-UZBEKISTAN 13.04.2021 ON LINE

Potwierdzenie udziału i wybór paneli tematycznych

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są do 8 kwietnia 2021, do godz. 16:00. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Liczba miejsc jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń.