ZAINTERESOWANIE UDZIAŁEM W MISJI GOSPODARCZEJ DO BOTSWANY I RPA, 8-14 PAŹDZIERNIKA 2023

j. polski
j. angielski
j. angielski

Klauzula informacyjna:

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA z siedzibą w 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, www.kig.pl, tel. 22-630-96-00.

• W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres email: rodo@kig.pl lub pisemnie na adres siedziby Krajowej Izby Gospodarczej.

• Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu są przetwarzane w celu rejestracji udziału w ZAINTERESOWANIE UDZIAŁEM W MISJI GOSPODARCZEJ DO BOTSWANY I RPA, 8-14 PAŹDZIERNIKA 2023 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b.

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia wszelkich czynności związanych z realizacją i zamknięciem wydarzenia, a po jego zakończeniu do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń oraz przez okres wymagany przepisami prawa (w przypadku danych przetwarzanych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej). Dane osobowe, przetwarzane na podstawie zgody, będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

• Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty mogące wykazać się podstawą prawną z art. 6 ust. 1 RODO oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów.

• Pani/Pana dane osobowe będą przekazane przez Krajową Izbę Gospodarczą z siedzibą w Warszawie, ul Trębacka 4 partnerom i instytucjom biorącym udział w realizacji wydarzenia w kraju, co do którego nie została wydana decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w rozumieniu art. 45 RODO, w zakresie niezbędnym do jego realizacji.

• Podanie danych jest wymogiem umownym, bez ich podania realizacja umowy nie będzie możliwa.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB WSKAZANYCH DO KONTAKTU ORAZ REPREZENTUJĄCYCH KONTRAHENTA


JEŚLI CHCECIE PAŃSTWO OTRZYMYWAĆ INFORMACJE O INICJATYWACH REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ, WSPIERAJĄCEJ ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROSIMY O ZAZNACZENIE OBU PONIŻSZYCH ZGÓD:

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA z siedzibą w 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, www.kig.pl, tel. 22-630-96-00.

• W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres email: rodo@kig.pl lub pisemnie na adres siedziby Krajowej Izby Gospodarczej.

• Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania i zachowania relacji biznesowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, tj. w oparciu o zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach informowania o inicjatywach realizowanych w ramach działalności statutowej KIG, wspierającej rozwój przedsiębiorczości.

• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty mogące wykazać się podstawą prawną z art. 6 ust. 1 RODO oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów.

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

• Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


• Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi otrzymywanie informacji o inicjatywach realizowanych w ramach działalności statutowej KIG, wspierającej rozwój przedsiębiorczości.