Zapytanie nt. zainteresowania współpracą z Arabią Saudyjską z uwzględnieniem udziału w misji gospodarczej

 

Klauzula informacyjna:
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA z siedzibą w 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, www.kig.pl, tel. 22-630-96-00, email: rodo@kig.pl.

 

Jeżeli Pan/Pani chce otrzymywać Newsletter KIG (informacje o inicjatywach realizowanych w ramach działalności statutowej Krajowej Izby Gospodarczej) prosimy zaznaczyć poniższe zgody:
Klauzula informacyjna:
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA z siedzibą w 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, www.kig.pl, tel. 22-630-96-00, email: rodo@kig.pl.