SZKOŁA LETNIA – Kurs online

Wypełnij formularz i zapisz się na Szkołę Letnią – kurs online dla micro i małych firm oraz osób pracujących w branżach sektora kreatywnego.

Podczas kursu będziemy odpowiadać na potrzebę radzenia sobie w świecie permanentnej zmiany. Zastanowimy się jak tworzyć udany biznes, startup, organizację; jak być lepszym liderem i profesjonalistą jednocześnie zachowując pozytywnym wpływ na nasze społeczeństwo i planetę.

Zapraszamy na Kurs „Jak być lepszymi przodkami i przodkiniami w zmiennym świecie?”:

 • 05/07 (poniedziałek, 10:00-14:00) – Kickoff (zajęcia dla wszystkich)
 • 07/07 (środa, 10:00-13:00) – Empatyczne przywództwo (zajęcia do wyboru)
 • 14/07 (środa, 10:00-13:00) – Design/Agile mindset (zajęcia do wyboru)
 • 21/07 (środa, 10:00-13:00) – Zrównoważony wzrost (zajęcia do wyboru)

Celem zajęć będzie:

 • analiza uwarunkowań i biznesowych wyzwań w świecie permanentnej zmiany,
 • przećwiczenie wiedzy, postaw i umiejętności warunkujących rozwój oraz pozytywny wpływ w niestabilnych warunkach,
 • analiza postaw dobrych przodków i dobrych przodkiń, megatrendy i dobre praktyki w obszarach przywództwa, kultury organizacji oraz zrównoważonego rozwoju.

Zapraszamy!

Dane uczestnika

format: +48 987 654 321

W których zajęciach, poza KICKOFF, chcesz uczestniczyć?

Zajęcia są realizowane w ramach programu wspierania przedsiębiorczości Centrum Kreatywności Targowa.

Koszt udziału

Całkowity koszt udziału w kursie wynosi 249 PLN.
Jeżeli jesteś uczestnikiem/czką Szkoły Kreatywności, należysz do społeczności Vuca Lab, Dobrego Przodka lub pracujesz w firmie wynajmującej przestrzeń w CK Targowa, otrzymasz zniżkę -20% (kosztu udziału w kursie po zniżce: 199 PLN)

Cena obejmuje udział w zajęciach dla wszystkich 5 lipca (kick off) oraz jednych zajęciach do wyboru. W miarę wolnych miejsc oraz chęci uczestniczek i uczestników, organizator postara się zaproponować także udział w drugich zajęciach do wyboru, nie jest to jednak gwarantowane.

Po wypełnieniu niniejszego formularza otrzymasz wiadomość email potwierdzającą zgłoszenie. Pełna rejestracja nastąpi po dokonaniu wpłaty. Link do platformy płatniczej EVENEA otrzymasz w mailu zwrotnym.


Klauzula informacyjna:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA z siedzibą w 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, www.kig.pl, tel. 22-630-96-00, email: rodo@kig.pl.
 • W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z: Inspektorem Ochrony Danych na adres email: rodo@kig.pl lub pisemnie na adres siedziby Krajowej Izby Gospodarczej.
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rejestracji i udziału w zajęciach pt. „Szkoła letnia – kurs online dla micro i małych firm oraz osób pracujących w branżach sektora kreatywnego” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty mogące wykazać się podstawą prawną z art. 6 ust. 1 RODO (podmioty współpracujące z Krajową Izbą Gospodarczą w zakresie realizacji wydarzenia).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Krajową Izbę Gospodarczą przez okres 5 lat od daty wydarzenia.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody.
 • Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział w zajęciach.
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje o inicjatywach realizowanych w ramach programu i działalności Krajowej Izby Gospodarczej oraz CK Targowa, prosimy o zaznaczenie poniższych zgód:
Klauzula informacyjna:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA z siedzibą w 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, www.kig.pl, tel. 22-630-96-00.
 • W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres email: rodo@kig.pl lub pisemnie na adres siedziby Krajowej Izby Gospodarczej.
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania i zachowania relacji biznesowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, tj. w oparciu o zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach informowania o inicjatywach realizowanych w ramach programu i działalności Krajowej Izby Gospodarczej oraz CK Targowa.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty mogące wykazać się podstawą prawną z art. 6 ust. 1 RODO oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.