Formularz udziału w Forum Biznesowym z okazji Szczytu Trójmorza w Lubljanie (Słowenia) w dniach 4-6 czerwca 2019 r.