Jak zachować konkurencyjność na rynku niemieckim? Eksport a ESG