Mediacja administracyjna w interesie wspólnoty

Konferencja szkoleniowa
6 marca 2024 roku, godz. 10.30-13.30

Platforma Zoom

Dane uczestnika

Nr konta do wpłat
ING Bank Śląski S.A Centrum Bankowości Korporacyjnej Warszawa Północ, W-wa PL 78 1050 1025 1000 0090 8318 7519

Rejestracja jest skuteczna dopiero po dokonaniu odpowiedniej opłaty i przesłaniu potwierdzenia jej uiszczenia na adres centrummediacji@kig.pl

 


Klauzula informacyjna:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA z siedzibą w 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, www.kig.pl, tel. 22-630-96-00, email: rodo@kig.pl.

 

Jeżeli Pan/Pani chce otrzymywać Newsletter KIG (informacje o inicjatywach realizowanych w ramach działalności statutowej Krajowej Izby Gospodarczej) prosimy zaznaczyć poniższe zgody:
Klauzula informacyjna:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA z siedzibą w 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, www.kig.pl, tel. 22-630-96-00, email: rodo@kig.pl.