Newsletter Krajowej Izby Gospodarczej

Zapraszamy do subskrypcji newslettera aby otrzymywać informacje o wydarzeniach i aktualnościach KIG.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA z siedzibą w 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, www.kig.pl, tel. 22-630-96-00.
  2. W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres email: rodo@kig.pl lub pisemnie na adres siedziby Krajowej Izby Gospodarczej.
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu dystrybucji newslettera KIG, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, tj. w oparciu o zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są pracownicy i współpracownicy Krajowej Izby Gospodarczej, upoważnieni do przetwarzania danych osobowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych tj. wypisania się z newslettera KIG.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak w razie niepodania danych osobowych nie będziemy mogli Pani/Panu dostarczać newslettera KIG.


Jeśli nie chce Pani/Pan otrzymywać od Krajowej Izby Gospodarczej informacji o inicjatywach realizowanych w ramach działalności statutowej wspierającej rozwój przedsiębiorczości, prosimy o użycie linka poniżej w celu wyrejestrowania się z listy. Wówczas Pani/Pana adres e-mail zostanie usunięty z listy mailingowej.

Rezygnacja z Newslettera KIG