„JESTEM NA PRADZE”

Program współpracy CK Targowa z organizacjami praskimi i warszawskimi.

Zachęcamy do wypełnienia formularza i zgłoszenia w celu podjęcia z nami współpracy.

W ramach współpracy przy organizacji wydarzenia/cyklu:

 1. Udostępniamy przestrzeń CK Targowa na niekomercyjne działania edukacyjne oraz programy wspierające rozwój przedsiębiorczości sektora kreatywnego.
 2. Oferujemy wsparcie merytoryczne przy tworzeniu i organizacji projektów niekomercyjnych, w tym: wsparcie koncepcyjne; wsparcie w przygotowaniu i koordynacji wydarzenia.

Nabór do programu poprzez formularze zgłoszeniowe jest ciągły. Jednocześnie informujemy, że pula udostępnień przestrzeni Centrum Kreatywności Targowa w skali roku jest ograniczona. Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń i ich wyboru.

W preferencji cenowej od 40-69% lub 70%-100% udostępniamy przestrzeń jedynie na wydarzenia społeczne, otwarte i niekomercyjne. Prosimy o przesłanie formularza minimum 3 tygodnie przed planowaną datą wydarzenia.

Dane do kontaktu

Informacje o projekcie i zapotrzebowanie

(max. 1500 znaków)
(max. 1000 znaków)
(max. 1000 znaków)
(można zaznaczyć więcej niż 1 opcję)
(max. 1000 znaków)

Klauzula informacyjna:

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA z siedzibą w 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, www.kig.pl, tel. 22-630-96-00.
 • W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z: Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: rodo@kig.pl lub pisemnie na adres siedziby Krajowej Izby Gospodarczej.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszenia do programu „Jestem na Pradze. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 lit. f , tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość kontaktu w celu obsługi zgłoszenia).
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą podmioty mogące wykazać się podstawą prawną z art. 6 ust. 1 RODO oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obsługi zgłoszenia lub wyrażenia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit f.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit f.
 • Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest wymogiem umownym, bez ich podania realizacja zgłoszenia nie będzie możliwa.
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje o inicjatywach realizowanych w ramach programu i działalności Krajowej Izby Gospodarczej oraz CK Targowa, prosimy o zaznaczenie poniższych zgód:
Klauzula informacyjna:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA z siedzibą w 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, www.kig.pl, tel. 22-630-96-00.
 • W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: rodo@kig.pl lub pisemnie na adres siedziby Krajowej Izby Gospodarczej.
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania i zachowania relacji biznesowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, tj. w oparciu o zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach informowania o inicjatywach realizowanych w ramach programu i działalności Krajowej Izby Gospodarczej oraz CK Targowa.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty mogące wykazać się podstawą prawną z art. 6 ust. 1 RODO oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.