Seminarium pn. „Rekomendacje wybranych rad sektorowych dla systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i sektora usług rozwojowych”

27 kwietnia 2022 r., godz. 12.00-15.00

Seminarium pn. "Rekomendacje wybranych rad sektorowych dla systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i sektora usług rozwojowych" jest organizowane przez Komitet Edukacji Zawodowej Krajowej Izby Gospodarczej, w formie hybrydowej. Usługa ZOOM pozwala na nagrywanie dźwięku. Biorąc udział w seminarium pn. "Rekomendacje wybranych rad sektorowych dla systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i sektora usług rozwojowych" organizowanym przez Komitet Edukacji Zawodowej Krajowej Izby Gospodarczej, automatycznie wyrażasz zgodę na takie działanie. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie, nie dołączaj do spotkania w formie on-line, ani stacjonarnej.

Dane uczestnika

+48 897654321


Klauzula informacyjna:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA z siedzibą w 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, www.kig.pl, tel. 22-630-96-00, email: rodo@kig.pl.
 • W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres email: rodo@kig.pl lub pisemnie na adres siedziby Krajowej Izby Gospodarczej.
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rejestracji udziału w seminarium pn. "Rekomendacje wybranych rad sektorowych dla systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i sektora usług rozwojowych" oraz w celu nagrania seminarium pn. "Rekomendacje wybranych rad sektorowych dla systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i sektora usług rozwojowych" (jedynie dźwięk) i późniejszym jego wykorzystaniu do przygotowania zanonimizowanej notatki, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzanie w celu rejestracji udziału w seminarium będą przechowywane do zakończenia wydarzenia, natomiast dane osobowe przetwarzane w celu nagrania seminarium pn. "Rekomendacje wybranych rad sektorowych dla systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i sektora usług rozwojowych" (jedynie dźwięk) i późniejszym jego wykorzystaniu do przygotowania zanonimizowanej notatki dnia 30 czerwca 2022 r.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział w wydarzeniu.
Dla osób zainteresowanych uczestniczeniem w pracach Komitetu Edukacji Zawodowej Krajowej Izby Gospodarczej:
Klauzula informacyjna:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA z siedzibą w 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, www.kig.pl, tel. 22-630-96-00.
 • W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres email: rodo@kig.pl lub pisemnie na adres siedziby Krajowej Izby Gospodarczej.
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu w celu informowania o działaniach i uczestniczenia w pracach Komitetu Edukacji Zawodowej Krajowej Izby Gospodarczej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, tj. w oparciu o zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi uczestniczenie w pracach Komitetu Edukacji Zawodowej Krajowej Izby Gospodarczej.