Szkoła Kreatywności, Edycja III

Wypełnij formularz i zapisz się do Szkoły Kreatywności. Skorzystaj z bezpłatnych wykładów, warsztatów i szkoleń dla micro- i małych firm oraz osób pracujących w branżach sektora kreatywnego.

W III Edycji Szkoły Kreatywności kontynuujemy linie tematyczne z poprzednich odsłon: Sieciowanie; Projektowanie; Marketing internetowy; Innowacyjność (nowoczesne zarządzanie i zrównoważony rozwój biznesu).

W Szkole Kreatywności otrzymujesz pulę 30 bezpłatnych godzin wykładów, warsztatów oraz szkoleń do wykorzystania w ciągu dwóch semestrów. Bieżący semestr potrwa do końca czerwca 2022 roku, kolejny będzie się odbywał jesienią 2022 roku (program zajęć jesiennych będziemy publikować we wrześniu).

Zajęcia tegorocznej edycji Szkoły odbywają się w formacie online, na platformie ZOOM.

Program Szkoły jest publikowany na najbliższy semestr (maj 2022– czerwiec 2022).

Warunkiem udanej rejestracji do programu Szkoły jest wybranie w formularzu zgłoszeniowym interesujących cię szkoleń z listy zajęć.

Przypominamy, że wypełnienie min. 30 godzin zajęciowych w okresie dwóch semestrów pozwala na otrzymanie certyfikatu ukończenia bieżącej edycji Szkoły Kreatywności.

Nabór do Szkoły trwa do wyczerpania miejsc.

Dane uczestnika

format: +48 987 654 321

Zdecyduj, w których z zaproponowanych zajęć weźmiesz udział:

11.05.2022, g. 10:00-14:00 | Marketing internetowy
18.05.2022, g. 10:00-14:00 | Projektowanie
19.05.2022, g. 10:00-14:00 | Projektowanie
25.05.2022, g. 14:00-18:00 | Innowacyjność
01.06.2022, g.10:00-14:00 | Marketing internetowy
08.06.2022, g. 10:00-14:00 | Sieciowanie
15.06.2022, g. 10:00-14:00 | Marketing internetowy
22.06.2022, g. 10:00-14:00 | Innowacyjność
Liczba wybranych zajęć:

Zajęcia są bezpłatne, realizowane w ramach programu wspierania przedsiębiorczości Centrum Kreatywności Targowa.

Wybranym zajęciom towarzyszy możliwość uzyskania indywidualnych konsultacji z prowadzącymi i ekspertami KIG.

Uczestnicy Szkoły będą informowani o dodatkowych zajęciach przez organizatora droga mailową.


Klauzula informacyjna:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA z siedzibą w 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, www.kig.pl, tel. 22-630-96-00, email: rodo@kig.pl.
 • W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z: Inspektorem Ochrony Danych na adres email: rodo@kig.pl lub pisemnie na adres siedziby Krajowej Izby Gospodarczej.
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rejestracji i udziału w zajęciach pt. „Szkoła Kreatywności – bezpłatne wykłady, warsztaty i szkolenia dla micro i małych firm oraz osób pracujących w branżach sektora kreatywnego” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty mogące wykazać się podstawą prawną z art. 6 ust. 1 RODO (podmioty współpracujące z Krajową Izbą Gospodarczą w zakresie realizacji wydarzenia).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Krajową Izbę Gospodarczą przez okres 5 lat od daty wydarzenia.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody.
 • Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział w zajęciach.
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje o inicjatywach realizowanych w ramach programu i działalności Krajowej Izby Gospodarczej oraz CK Targowa, prosimy o zaznaczenie poniższych zgód:
Klauzula informacyjna:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA z siedzibą w 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, www.kig.pl, tel. 22-630-96-00.
 • W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres email: rodo@kig.pl lub pisemnie na adres siedziby Krajowej Izby Gospodarczej.
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania i zachowania relacji biznesowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, tj. w oparciu o zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach informowania o inicjatywach realizowanych w ramach programu i działalności Krajowej Izby Gospodarczej oraz CK Targowa.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty mogące wykazać się podstawą prawną z art. 6 ust. 1 RODO oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.