Szkoła Kreatywności, Edycja IV

Wypełnij formularz i zapisz się do Szkoły Kreatywności. Skorzystaj z bezpłatnych wykładów, warsztatów i szkoleń dla micro- i małych firm oraz osób pracujących w branżach sektora kreatywnego.

W IV Edycji Szkoły Kreatywności kontynuujemy zajęcia w dotychczasowej tematyce: Sieciowanie; Projektowanie; Marketing internetowy; Innowacyjność (nowoczesne zarządzanie i zrównoważony rozwój biznesu).

W Szkole Kreatywności otrzymujesz pulę 30 bezpłatnych godzin wykładów, warsztatów oraz szkoleń do wykorzystania w ciągu dwóch semestrów. Bieżący semestr potrwa do końca listopada 2022 roku.

Zajęcia IV edycji Szkoły odbywają się w formacie online, na platformie ZOOM.

Program Szkoły jest publikowany na najbliższy semestr (październik 2022– listopad 2022).

Warunkiem udanej rejestracji do programu Szkoły jest wybranie w formularzu zgłoszeniowym interesujących Cię szkoleń z listy zajęć.

Przypominamy, że wypełnienie min. 30 godzin zajęciowych w okresie dwóch semestrów pozwala na otrzymanie certyfikatu ukończenia bieżącej edycji Szkoły Kreatywności.

Nabór do Szkoły trwa do wyczerpania miejsc.

Dane uczestnika

format: +48 987 654 321

Zdecyduj, w których z zaproponowanych zajęć weźmiesz udział:

12.10.2022, g. 10:00-14:00 | Zarządzanie
19.10.2022, g. 10:00-14:00 | Marketing Internetowy
26.10.2022, g. 10:00-14:00 | Prototypowanie
09.11.2022, g. 10:00-14:00 | Marketing Internetowy
16.11.2022, g.10:00-14:00 | Prototypowanie
23.11.2022, g. 10:00-14:00 | Marketing Internetowy
30.11.2022, g. 10:00-14:00 | Marketing Internetowy
07.12.2022, g. 14:00-18:00 | Innowacje
Liczba wybranych zajęć:

Zajęcia są bezpłatne, realizowane w ramach programu wspierania przedsiębiorczości Centrum Kreatywności Targowa.

Wybranym zajęciom towarzyszy możliwość uzyskania indywidualnych konsultacji z prowadzącymi i ekspertami KIG.

Uczestnicy Szkoły będą informowani o dodatkowych zajęciach przez organizatora droga mailową.


Klauzula informacyjna:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA z siedzibą w 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, www.kig.pl, tel. 22-630-96-00, email: rodo@kig.pl.
 • W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z: Inspektorem Ochrony Danych na adres email: rodo@kig.pl lub pisemnie na adres siedziby Krajowej Izby Gospodarczej.
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rejestracji i udziału w zajęciach pt. „Szkoła Kreatywności – bezpłatne wykłady, warsztaty i szkolenia dla micro i małych firm oraz osób pracujących w branżach sektora kreatywnego” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty mogące wykazać się podstawą prawną z art. 6 ust. 1 RODO (podmioty współpracujące z Krajową Izbą Gospodarczą w zakresie realizacji wydarzenia).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Krajową Izbę Gospodarczą przez okres 5 lat od daty wydarzenia.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody.
 • Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział w zajęciach.
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje o inicjatywach realizowanych w ramach programu i działalności Krajowej Izby Gospodarczej oraz CK Targowa, prosimy o zaznaczenie poniższych zgód:
Klauzula informacyjna:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA z siedzibą w 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, www.kig.pl, tel. 22-630-96-00.
 • W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres email: rodo@kig.pl lub pisemnie na adres siedziby Krajowej Izby Gospodarczej.
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania i zachowania relacji biznesowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, tj. w oparciu o zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach informowania o inicjatywach realizowanych w ramach programu i działalności Krajowej Izby Gospodarczej oraz CK Targowa.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty mogące wykazać się podstawą prawną z art. 6 ust. 1 RODO oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.