Szkoła Kreatywności, Edycja V

Skorzystaj z bezpłatnych wykładów, warsztatów i szkoleń dla micro- i małych firm oraz osób pracujących w branżach sektora kreatywnego. W tej edycji ponownie będą one realizowane w środy, w godzinach od 10:00 do 14:00 w formule on-line na platformie ZOOM.

Zrealizuj minimum 30 godzin szkoleń i zdobądź unikatowy Certyfikat Szkoły Kreatywności.

 1. Wybierz interesujące Cię zajęcia
 2. Wypełnij formularz rejestracyjny
 3. Zapisz w kalendarzu terminy wybranych zajęć
 4. Weź udział w zajęciach
 5. Korzystaj z udostępnionych materiałów po szkoleniowych
 6. Zgłoś się po Certyfikat, jeśli uzyskałeś odpowiednią liczbę godzin

Nabór do Szkoły trwa do wyczerpania miejsc.

Wypełnij formularz i zapisz się do Szkoły Kreatywności.

Dane uczestnika/uczestniczki

format: +48 987 654 321

Zdecyduj, w których z zaproponowanych zajęć weźmiesz udział:

22.03.2023, g. 10:00-14:00 | Marketing
29.03.2023, g. 10:00-14:00 | Marketing
05.04.2023, g. 10:00-14:00 | Marketing
12.04.2023, g. 10:00-14:00 | Design Thinking
26.04.2023, g.10:00-14:00 | Marketing internetowy
10.05.2023, g. 10:00-14:00 | Design Thinking
17.05.2023, g. 10:00-14:00 | Marketing
24.05.2023, g. 10:00-14:00 | Marketing
31.05.2023, g. 10:00-14:00 | Innowacyjność
14.06.2023, g. 10:00-14:00 | Prototypowanie
27.09.2023, g. 10:00-14:00 | Marketing
04.10.2022, g. 10:00-14:00 | Innowacyjność
11.10.2023, g. 10:00-14:00 | Zarządzanie
18.10.2023, g. 10:00-14:00 | Zarządzanie
25.10.2023, g. 10:00-14:00 | Marketing
08.11.2023, g. 10:00-14:00 | Zarządzanie
22.11.2023, g. 10:00-14:00 | Innowacyjność
29.11.2023, g. 10:00-14:00 | Marketing
06.12.2023, g. 10:00-14:00 | Sieciowanie
Liczba wybranych zajęć:

Zajęcia są bezpłatne, realizowane w ramach programu wspierania przedsiębiorczości Centrum Kreatywności Targowa.

Wybranym zajęciom towarzyszy możliwość uzyskania indywidualnych konsultacji z prowadzącymi i ekspertami KIG.

Uczestnicy Szkoły będą informowani o dodatkowych zajęciach przez organizatora droga mailową.


Klauzula informacyjna:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA z siedzibą w 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, www.kig.pl, tel. 22-630-96-00, email: rodo@kig.pl.
 • W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z: Inspektorem Ochrony Danych na adres email: rodo@kig.pl lub pisemnie na adres siedziby Krajowej Izby Gospodarczej.
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rejestracji i udziału w zajęciach pt. „Szkoła Kreatywności – bezpłatne wykłady, warsztaty i szkolenia dla micro i małych firm oraz osób pracujących w branżach sektora kreatywnego” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty mogące wykazać się podstawą prawną z art. 6 ust. 1 RODO (podmioty współpracujące z Krajową Izbą Gospodarczą w zakresie realizacji wydarzenia).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Krajową Izbę Gospodarczą przez okres 5 lat od daty wydarzenia.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody.
 • Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział w zajęciach.
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje o inicjatywach realizowanych w ramach programu i działalności Krajowej Izby Gospodarczej oraz CK Targowa, prosimy o zaznaczenie poniższych zgód:
Klauzula informacyjna:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA z siedzibą w 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, www.kig.pl, tel. 22-630-96-00.
 • W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres email: rodo@kig.pl lub pisemnie na adres siedziby Krajowej Izby Gospodarczej.
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania i zachowania relacji biznesowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, tj. w oparciu o zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach informowania o inicjatywach realizowanych w ramach programu i działalności Krajowej Izby Gospodarczej oraz CK Targowa.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty mogące wykazać się podstawą prawną z art. 6 ust. 1 RODO oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.