Szkoła Kreatywności i Szkoła PLUS

Wypełnij formularz i zapisz się do Szkoły Kreatywności – bezpłatne wykłady, warsztaty i szkolenia dla micro i małych firm oraz osób pracujących w branżach sektora kreatywnego.

W Szkole Kreatywności otrzymujesz do wykorzystania pulę 30 bezpłatnych godzin wykładów, warsztatów oraz szkoleń. Możesz ją wykorzystać do 31.01.2022 r. - w I i II semestrze zajęć.

Poniżej znajdziesz również propozycję zajęć w ramach Szkoły PLUS, która stanowi nowy cykl bezpłatnych szkoleń z zagadnień prawnych, księgowych i kadrowych.

Udział w zajęciach Szkoły PLUS ma charakter fakultatywny dla uczestników Szkoły Kreatywności, nie jest wymagana minimalna pula godzin wykorzystana w jej ramach. Jednocześnie, na prośbę uczestnika, udział w zajęciach Szkoły PLUS może wliczać się do puli godzinowej Szkoły Kreatywności.

W zajęciach Szkoły PLUS mogą również brać udział osoby, które nie uczestniczą w zajęciach Szkoły Kreatywności.

Nabór na poszczególne zajęcia Szkoły trwa do wyczerpania miejsc.

Dane uczestnika

format: +48 987 654 321

Wybierz, w których zajęciach weźmiesz udział

26.05.2021, g. 10:00-13:30 | Szkoła Kreatywności (semestr I)
27.05.2021, g. 10:00-11:30 | zajęcia w ramach Szkoły PLUS
02.06.2021, g. 10:00-13:00 | Szkoła Kreatywności (semestr I)
09.06.2021, g. 10:00-12:00 | zajęcia w ramach Szkoły PLUS
15.06.2021-18.06.2021, g.10:30-13:30 (Pakiet Standard) | Projektowanie
23.06.2021, g. 10:00-13:00 (z 15 minutową przerwą) | zajęcia w ramach Szkoły PLUS

Zajęcia są bezpłatne, realizowane w ramach programu wspierania przedsiębiorczości Centrum Kreatywności Targowa.

Wybranym zajęciom towarzyszy możliwość uzyskania indywidualnych konsultacji z prowadzącymi i ekspertami KIG.

Uczestnicy Szkoły będą informowani o dodatkowych zajęciach przez organizatora droga mailową.


Klauzula informacyjna:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA z siedzibą w 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, www.kig.pl, tel. 22-630-96-00, email: rodo@kig.pl.
 • W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z: Inspektorem Ochrony Danych na adres email: rodo@kig.pl lub pisemnie na adres siedziby Krajowej Izby Gospodarczej.
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rejestracji i udziału w zajęciach pt. „Szkoła Kreatywności – bezpłatne wykłady, warsztaty i szkolenia dla micro i małych firm oraz osób pracujących w branżach sektora kreatywnego” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty mogące wykazać się podstawą prawną z art. 6 ust. 1 RODO (podmioty współpracujące z Krajową Izbą Gospodarczą w zakresie realizacji wydarzenia).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Krajową Izbę Gospodarczą przez okres 5 lat od daty wydarzenia.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody.
 • Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział w zajęciach.
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje o inicjatywach realizowanych w ramach programu i działalności Krajowej Izby Gospodarczej oraz CK Targowa, prosimy o zaznaczenie poniższych zgód:
Klauzula informacyjna:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA z siedzibą w 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, www.kig.pl, tel. 22-630-96-00.
 • W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres email: rodo@kig.pl lub pisemnie na adres siedziby Krajowej Izby Gospodarczej.
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania i zachowania relacji biznesowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, tj. w oparciu o zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach informowania o inicjatywach realizowanych w ramach programu i działalności Krajowej Izby Gospodarczej oraz CK Targowa.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty mogące wykazać się podstawą prawną z art. 6 ust. 1 RODO oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.