I Kongres Gospodarki Odpadami

Innowacje sektorowe jako niezbędny element GOZ

1-3 czerwca 2020 r., Hotel Anders, Stare Jabłonki

Formularz zgłoszenia referatu/posteru