Konkurs TOP Pierwszoroczniak e-commerce 2021

Konkurs TOP Pierwszoroczniak e-commerce 2021

Dane firmy

* pole obowiązkowe

Podaj adres www firmy w przypadku kiedy sklep internetowy prowadzony jest pod inną domeną. Jeśli nie posiadasz firmowej strony www wstaw link do swojego sklepu online

Działalność

Kategoria konkursowa

Opis sklepu internetowego

max. 4500 znaków

Wyniki sklepu internetowego obejmujące okres od dnia uruchomienia w 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.


Klauzula informacyjna:
 • Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:
  • KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA z siedzibą w 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, www.kig.pl, tel. 22-630-96-00, e-mail: rodo@kig.pl, KRS 0000121136
  • Media Icon Sp. z o. o. (spółka prowadząca projekt AWx) z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 03-738) ul. Kijowska 5, www.awx.pl, e-mail: kontakt@mediaicon.pl, KRS 0000659169
 • W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z:
  • Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: rodo@kig.pl lub pisemnie na adres siedziby Krajowej Izby Gospodarczej,
   lub
  • na adres e-mail: kontakt@mediaicon.pl lub pisemnie na adres siedziby Media Icon Sp. z o.o.
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rejestracji i udziału w konkursie Konkursie TOP Pierwszoroczniak e-commerce 2021, przeprowadzenia procesu wyłonienia laureatów konkursu, podawania do publicznej wiadomości informacji o laureatach konkursu w internecie, newsletterach KIG, w informacjach prasowych oraz wszelkich materiałach informacyjnych KIG, w których pojawi się wzmianka o Konkursie TOP Pierwszoroczniak e-commerce 2021 na podstawie Umowy zawartej w ramach Regulaminu Konkursu.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty mogące wykazać się podstawą prawną z art. 6 ust. 1 RODO (podmioty współpracujące z Krajową Izbą Gospodarczą w zakresie realizacji konkursu, członkowie kapituły konkursu, dostawcy usług pocztowych i kurierskich – w zakresie wysłania nagrody).
 • Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu będą przechowywane przez Współadministratorów do zakończenia konkursu, a po zakończeniu konkursu dane laureatów będą przetwarzane przez KIG do zamknięcia działalności statutowej KIG.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 • Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział w wydarzeniu.
Jeśli chcą Państwo otrzymywać informacje o inicjatywach realizowanych w ramach działalności statutowej Krajowej Izby Gospodarczej, wspierającej rozwój przedsiębiorczości prosimy zaznaczyć poniższe zgody:
Klauzula informacyjna:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA z siedzibą w 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, www.kig.pl, tel. 22-630-96-00.
 • W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres email: rodo@kig.pl lub pisemnie na adres siedziby Krajowej Izby Gospodarczej.
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania i zachowania relacji biznesowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, tj. w oparciu o zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach informowania o inicjatywach realizowanych w ramach działalności statutowej KIG, wspierającej rozwój przedsiębiorczości.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty mogące wykazać się podstawą prawną z art. 6 ust. 1 RODO oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jeżeli chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać materiały marketingowe/handlowe dotyczące działalności AWx (projekt stworzony przez Media Icon Sp. z.o.o.) prosimy o zaznaczenie niżej wymienionych, odpowiednich zgód.
Klauzula informacyjna:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: Rozporządzenie) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przekazujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Media Icon Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-738) przy ul. Kijowskiej 5.

Poniżej znajdzie Pani/Pan wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 1. Dane kontaktowe w sprawie przetwarzania danych osobowych: kontakt@mediaicon.pl bądź pisemnie na adres: ul. Kijowska 5, 03-738 Warszawa.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu otrzymania materiałów handlowych/marketingowych dotyczących projektów AWx oraz do prowadzenia kontaktu służbowego, na podstawie Art. 6 ust 1 lit f Rozporządzenia.
 3. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia zgody na przekazywanie informacji handlowych/marketingowych.
 4. Twoje dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie przez podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 6. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym z wykorzystaniem profilowania.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych poza teren Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej.